LUBLIN

Warsztaty rękodzieła

Stowarzyszenie pracownia twórczych działań zaprasza mieszkańców gminy Konopnica na warsztaty rękodzieła. W ramach projektu od dnia 01.10 do 09.11.2016- odbędą się bezpłatne warsztaty dla dzieci i dorosłych w Ośrodku Działań Twórczych w Radawczyku Drugim, Motyczu, Maryninie, Kozubszczyźnie, Konopnicy, Uniszowicach, Szerokim, Radawcu Dużym, Zemborzycach Tereszyńskich, Motyczu Leśnym i w Klubie Seniora. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń!


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Materiał opracowany przez Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Lubelskiego.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Materiał współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.